Dobrovolnický program

Poslání programu:

 • Přispět ke zlepšení psychosociálních podmínek pacientů a napomáhat dětem, dospělým i starým lidem k překonání doby, kterou tráví v nemocnici.
 • Pomáhat nemocnému překonat náročné chvíle v nemoci a přispět i k lepšímu průběhu a efektu léčby.
 • Zprostředkovat studentům především humanitních oborů získání praktických sociálních a komunikačních dovedností.
 • Seznámit mladé lidi se zájmem o zdravotnické profese s prostředím a fungováním největší nemocnice na střední Moravě.
 • Nabídnout starším občanům smysluplné a aktivní využití volného času a možnost seberealizace.

Kdo je dobrovolník?

Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože téměř každý umí něco, co může ostatním nabídnout - je jedno, zda jste studenti, pracující, maminky na mateřské dovolené, senioři nebo nezaměstnaní.

Dobrovolníci přináší přátelství, více lidského zájmu a kontaktu, zpříjemňují pobyt pacienta v nemocnici. Sami tak můžete přispět už jen věnovaným časem, úsměvem, empatií, ochotou vyslechnout, vlastními zkušenostmi, dovednostmi (hudební, výtvarné či pohybové nadání apod.) či kreativitou a novými nápady.

Nároky na dobrovolníka:

 • věk 18 let
 • čistý trestní rejstřík
 • musí absolvovat školení dobrovolníků
 • je evidován v databázi Dobrovolnického centra FN Olomouc
 • je pojištěný (zajistí koordinátorka dobrovolníků)
 • musí absolvovat zaškolení na příslušném oddělení nemocnice
 • podepíše kodex mlčenlivosti
 • bude viditelně nosit jmenovku s označením DOBROVOLNÍK
 • bude vždy svůj příchod i odchod hlásit sestrám na příslušném oddělení
 • nezasahuje do ošetřovatelských aktivit
 • bude se scházet na pravidelné supervizi dobrovolníků

Aktivity dobrovolníka:

 • společnost pro pacienty, povídání
 • drobné výtvarné dílny
 • hraní deskových her
 • četba knih
 • procházka v areálu nemocnice
 • aktivizační metody u seniorů
 • u dětských pacientů – hry, malování, kreativní činnosti
 • ostatní činnosti dle potřeb a domluvy mezi pracovišti a koordinátorem dobrovolnického centra