• Dobrovolnické centrum ve Fakultní nemocnici Olomouc funguje od konce roku 2014. Je zřizováno nemocnicí a je přímo její součástí. Posláním programu je zpříjemnit pobyt v nemocnici hospitalizovaným, ale i ambulantním pacientům.
  • S dobrovolnickou činností jsme začali na Oddělení geriatrie a Dětské klinice. V současnosti se působnost dobrovolníků rozšířila na další pracoviště Fakultní nemocnice Olomouc.
  • Našimi dobrovolníky jsou nejčastěji studenti, ale i lidi v produktivním věku, maminky na mateřské dovolené a výjimkou nejsou ani lidé důchodového věku.