Pilotní projekt „Efektivizace nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“

           

FN Olomouc se od 1. 4. 2021 zařadila do pilotního projektu „Efektivizace nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“, spolufinancovaného EU z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Na toto pilotní ověření je poskytována finanční podpora také ze státního rozpočtu ČR. Hlavním cílem projektu je jak rozšíření a zkvalitnění spolupráce s externími dobrovolnickými organizacemi, tak i navýšení počtu kmenových dobrovolníků Dobrovolnického centra FNOL, kteří poskytnou své služby širšímu spektru pacientů a na vyšším počtu oddělení FNOL. Dobrovolnická činnost má ve FNOL tradici od roku 2015. Nemocnice již nyní spolupracuje se neziskovými organizacemi Amélie Olomouc, z.s. a Šance Olomouc a nemocničními kaplany. Díky aktivitě Dobrovolnického centra a spolupráci s odborníky z Aura Canis, z.s. se také podařilo etablovat na některých odděleních canisterapii jako podpůrnou léčebnou metodu Dobrovolníci mají v nemocniční péči své nezastupitelné místo, doplňují práci zdravotníků na jednotlivých odděleních nemocnice a tím zkvalitňují a rozšiřují zdravotní služby, které FNOL svým pacientům poskytuje. Délka trvání projektu je nastavena od 1. 4. 2021 do 30. 9. 2022.

Informace o dobrovolnickém programu ve FNOL můžete získat u koordinátorky dobrovolníků FNOL:

Mgr. Marija Aleksićová
Tel.:+420 605 223 611
E-mail: Marija.Aleksicova@fnol.cz