Zavolám na telefonní číslo +420 605 223 611 nebo napíši na e-mailovou adresu: Marija.Aleksicova@fnol.cz a domluvím si s koordinátorkou dobrovolníků Mgr. Marijou Aleksićovou osobní schůzku. Na schůzce si popovídáme o vzájemném očekávání, aktuálních možnostech pomoci a o podmínkách registrace v Dobrovolnickém centru FN Olomouc.

  • Pravidelně: 1 x týdně na 2 až 3 hodiny navštěvuje dobrovolník pacienty přímo na oddělení a to buď individuálně, nebo ve skupině
  • Nepravidelně: dobrovolník dle časových možností pomáhá při jednorázových akcích.

Absolvuji úvodní zaškolení nových dobrovolníků, jehož cílem je poskytnout ucelené informace o programu a připravit na vstup na nemocniční oddělení. O zapojení dobrovolníka a jeho docházení na oddělení s konečnou platností rozhoduje koordinátor.

Po absolvování úvodního školení se zavazuji docházet po dobu minimálně tří měsíců na vybrané oddělení.

Poznáte je jednoduše. Jsou označeni bílým tričkem s logem Dobrovolnického centra a dále jmenovkou s fotografií.

  • pocit radosti a uspokojení ze smysluplné činnosti a prospěšnosti společnosti
  • získání nových zkušeností, dovedností, informací
  • navázání nových kontaktů, vztahů
  • smysluplné naplnění volného času
  • sebepoznání, sebereflexi, seberealizaci
  • změnu životního stylu, posun v životních hodnotách
  • lidé po dobrovolnické zkušenosti vstupují do života daleko vybavenější pro to být citlivější a vnímavější vůči okolní komunitě, a to i když pak v sociální oblasti pracovně nepůsobí
  • dobrovolníkům nabízíme úvodní školení, supervize, semináře, pojištění