Ježíšek letos opět potěšil hospitalizované pacienty kupou dárků!

23. 12. 2022

Dobrovolnické centrum rozhodlo uspořádat ji i letos. Na začátku prosince jsme vyhlásili sbírku, kdy mohla široká veřejnost přinést praktické dárky hospitalizovaným pacientům. Řada z nich bude muset vánoční svátky strávit v nemocnici, a proto jsme jim chtěli jejich pobyt zpříjemnit. V průběhu prosince se nám tak na podatelně ředitelství postupně sešly stovky dárků. Do výzvy se zapojili jak jednotlivci, tak i různé zájmové skupiny, kolegové nebo celá pracoviště.

Tímto děkujeme všem zdravotníkům z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Klinice zubního lékařství, kteří se zúčastnili i letošního ročníku. Pacienti díky nim dostali krásné hrníčky, deky, ponožky, hromady křížovek, mandal a pastelek, rehabilitačních pomůcek, čajů či káv. Veliké díky patří také skupině Olomoucké kamínky a skupince z Velké Bystřice. Tyto šikovné ženy nám namalovaly stovky vánočních kamínků přímo pro tuto výzvu. Také děkujeme všem anonymním dárcům, studentům Lékařské fakulty Univerzity Palackého, naši dobrovolnici Evě Gürbüz za zprostředkování dárků pro miminka, paní Evě Stavařové, která mimo jiné ušila a vyšila polštářky pro radost, Katce Bombíkové za šité vánoční ozdoby a taky paní Kubové za háčkované talismany a andělíčky. Originální vánoční přáníčka nám darovali žáci ZŠ v Senici na Hané a také pacienti Psychiatrické kliniky, kteří je vyrobili v rámci ergoterapie s kaplankou Magdalenou Lis.

Všechny tyto dárky jsme následně rozdělili do vánočních tašek a ve čtvrtek 22. 12. vyrazilo šest dobrovolnic roznést pacientům dárky na jednotlivé kliniky. Podařilo se nám navštívit okolo 300 pacientů hospitalizovaných na Onkologické klinice, Klinice plicních nemocí a tuberkulózy, II. a III. interní klinice, Hemato-onkologické klinice a Neurochirurgické klinice. Vyrazili jsme také za pacienty na Urologickou kliniku a Oddělení rehabilitace. Velkou radost nám udělala návštěva Porodnicko-gynekologické kliniky, kde jsme rozdávali ručně vyráběné čepičky, papučky a muchláčky a kromě maminek jsme obdarovaly také dva tatínky právě čekající u porodních sálů na narození svého potomka.

Byl to den plný úsměvů a pozitivních emocí. Jsme rádi, že jsme je mohli pacientům i díky Vám takto zpříjemnit předvánoční čas strávený v nemocnici.

Přejeme krásné Vánoce a hlavně hodně zdraví v novém roce!

Marija Aleksićová

Koordinátorka Dobrovolnického centra FN Olomouc