Rukávky z prostějovské školy ulehčují péči o PICC katetr už stovkám pacientů

10. 6. 2024

Další várku speciálních rukávků, které výrazně pomáhají pacientům v péči o tzv. PICC katetr, předali ve Fakultní nemocnici Olomouc zástupci Střední škola designu a módy v Prostějově. Tentokrát zdravotníci z PICC týmu získali 150 kusů návleků. Během roční spolupráce dokázali pedagogové a studenti prostějovské školy vyrobit zhruba 450 kusů rukávků, jejichž hodnota přesahuje 100 tisíc korun! Pomohli už tak nezištně několika stovkám pacientů!

  • Obrázek 1: Pedagogové a studenti prostějovské školy vyrobit zhruba 450 kusů rukávků pro pacienty FN Olomouc.

 

PICC katetr je důležitým nástrojem moderní medicíny. Jedná se o dlouhou, tenkou a ohebnou hadičku, která se implantuje do periferních žil na paži nebo vede přímo do centrální horní duté žíly. Uplatnění nacházejí katetry při podávání léků, výživy či krve a krevních derivátů. Hlavní výhodou PICC katetru je, že jej lze ponechat zavedený po celou dobu léčby bez nutnosti opakovaného zavádění jiných druhů kanyl. Je také velmi výhodný u pro pacienty, kteří mají křehké a špatně viditelné žíly.

O katetr je nutné následně po zavedení pečovat, aby se zabránilo případným komplikacím. Pravidelně je třeba měnit sterilní krytí, kontrolovat prostupnost vstupu a proplachovat katetr sterilním fyziologickým roztokem. Řada pacientů, jimž byl PICC katetr zaveden například kvůli nutriční či chemoterapeutické léčbě, na něj může být odkázána dlouhodobě, a to i po dobu více než jednoho roku.

Z praktických důvodů se k překrytí katetru nejčastěji používá elastický pruban, který lze zakoupit v lékárně či zdravotnických potřebách. Je ale značně nekomfortní a má nedostatky, třepí se, táhne, nebo není zrovna dostupná vhodná velikost. Na trhu jsou sice dostupné látkové elastické návleky k překrytí katetru, ale jejich pořizovací cena se pohybuje v řádu stovek. Pro řadu pacientů je tak tato pomůcka stává z finančních důvodů nedostupnou.

V Dobrovolnickém centru Fakultní nemocnice Olomouc proto vznikl nápad, jak pacienty s katetrem podpořit praktickým dárkem. Na jaře roku 2023 navázalo Dobrovolnické centrum dlouhodobou spolupráci se Střední školou designu a módy v Prostějově. „Nejprve jsme museli obstarat vhodné elastické materiály, z nichž se bude šít. Za poskytnutí krásných látek proto děkujeme oděvní firmě Draps a za jejich zprostředkování naší dobrovolnici Evě Gürbüz, která zajistila kontakt a předání materiálu,“ popisuje zrod projektu koordinátorka dobrovolníků Marija Aleksićová.

„Možnost spolupráce na šití rukávků nadchla zejména pedagogický sbor školy, a tak se řada z nich pustila do práce,“ přiblížila Dana Šramatá, vedoucí ateliéru designu oděvu, která zároveň poděkovala všem svým kolegyním, které se ve volném čase věnují této dobrovolnické činnosti. „Vlastní výrobě předcházelo testování různých technologií vyhotovení rukávků s využitím speciálních šicích strojů na pleteniny, kterými je naše modelová a šicí dílna vybavena,“ dodala Šramatá s tím, že práce na rukávcích budou i nadále pokračovat.

Předáváme tímto poděkování jménem několika stovek pacientů, kteří byli rukávky obdarováni a těšíme se na další spolupráci a společné projekty.